Methodology of aerial photo-referencing of gravimetric survey points in high-mountain conditions.

1
Lviv Polytechnic National University
2
Lviv Polytechnic National University
3
Lviv Polytechnic National University
4
Lviv Politecnic National University
  1. Instruktsiya po topografo-geodezicheskomu obespecheniyu geologorazvedochnykh rabot. M.. 1984. 
  2. Lobanov A.N. Fotogrammetriya. M.. 1984 . 
  3. Finkovskiy V.Ya., Dorozhinskiy A.L. Metody i algoritmy sozdaniya tsifrovoy modeli relyefa dlya mashinnogo proyektirovaniya meliorativnykh sistem. Lvov. 1980.