About the most profitable form of light rangefinder polygonometry moves

1989;
: 128 - 133
Authors:
1
Department of Geodesy, Lviv polytechnic National University

1. Polevoj V. A. K voprosu o vygodnejshej forme poligonemetricheskih hodov//Geodezija i kartografija. 1984. № 11. S. 15—19. 
2. Selihanovich V. G. Geodezija: V 2-h ch. M., 1981. Ch. 2. 
3. Travogo I. S. O sootnoshenii tochnosti uglovyh i linejnyh izmerenij v svetodal'nomernoj poligonometrii // Geodezija, kartografija i ajerofotos#emka. 1977. Vyp. 26. S. 90—97. 
4. Trevogo I. S., Shevchuk P. M., Muha V. I. Tochnost' poligonometrii, prolozhennoj s primeneniem giroteodolitov// Geodezija i kartografija. 1980. № 3, S. 25 - 28. 
5. Trevogo I. S., Shevchuk P. M. Gorodskaja poligonometrija. M., 1986.