Economic Aspects of Optimization of Observation Programs in High-Precision Triangulation Networks for Engineering Purposes

1
Lviv Polytechnic National University
2
Lviv Polytechnic National University
3
Department of Higher Geodesy and Astronomy of Lviv Polytechnic National University
  1. Brykin P. A. Normirovanie geodezicheskih i topograficheskih rabot // Tr. CPIIGAiK. 1964. Vyp. 162. Viduev N. G. Spravochnik po inzhenernoj geodezii. K., 1978.
  2. Tretjak K. R. Optimal'noe proektirovanie shem izmerenij v setjah trilateracii // Geodezija, kartografija i ajerofotosemka. 1985. Vyp. 42.
  3. Tretjak K. R. Optimal'noe proektirovanie izmerenij v linejno-uglovyh setjah inzhenernogo naznachenija // Geodezija, kartografija i ajerofotosemka. 1986. Vyp. 43.