Statistical criteria for the identification of trend components of the velocity field in the Carpatho-Balkan region

1
Lviv Polytechnic National University
2
Lviv Polytechnic National University
3
Lviv Polytechnic National University
  1. Evseeva Je. M., Kirichuk V. V., Grafov E. B. Sovremennye vertikal'nye dvizhenija zemnoj poverhnosti Vostochnoj Evropy i aktivnye glubinnye struktury // Geodezija, kartografija i ajerofotosemka. 1986. Vyp. 43.
  2. Evseeva Je. M., Kirichuk V. V. Statisticheskij analiz polja sovremennyh vertikal'nyh dvizhenij zemnoj kory Karpato-Balkanskogo regiona i aktivnye glubinnye struktury. K., 1986. S. 24 Rukopis' dep. v UkrNIINTI № 256. Uk. 86.
  3. Evseeva Je. M., Kirichuk V. V. Kompleksnyj analiz nekotoryh fizicheskih polej territorii Vostochnoj Evropy. K., 1986. S. 40. Rukopis' dep. v UkrNIINTI. № 2412. Uk. 86.
  4. Evseeva Je. M., Kirichuk V. V. O metodah vydelenija trendovoj sostavljajushhej Dolja skorostej sovremennyh vertikal'nyh dvizhenii zemnoj kory // Geodezija, kartografija i ajerofotosemka. 1986. Vyp. 45.
  5. Spravochni matematicheskim metodam v geologii. M., 1987.
  6. Spravochnik po teorii verojatnostej i matematicheskoj statistike. K., 1987