Stress-strain field due to shear discontinuity

1
Lviv Polytechnic National University
2
Lviv Polytechnic National University

Observations of seismicity in seismically active regions of the world show that strong earthquakes are confined mainly to deep faults.

  1. Krauch S., Starfild A. Metody granichnyh jelementov v mehanike tverdogo tela. M., 1987.
  2. Mushelishvili N. I. Nekotorye osnovnye zadachi matematicheskoj teorii uprugosti. M., 1966.
  3. Novackij V. Teorija uprugosti. M., 1975.
  4. Prudnikov A. P., V rynkov Ju. A., Marychev O. I. Integraly i rjady. Jelementarnye funkcii. M., 1981.
  5. Riznichenko Ju. V. Razmery ochaga korovogo zemletrjasenija i sejsmicheskij moment // Issledovanija po fizike zemletrjasenij. M., 1976.