Stratification of the lower layers of the atmosphere in different seasons.

Authors:
1
Lviv Polytechnic National University
  1. Ostrovs'kij A. L., Dzhuman B. M., Zablockij F. D., Kravcov I. I. Uchet atmosfernyh vlijanij na astronomo-geodezicheskie izmerenija. M., 1989.
  2. Ostrovskij A. L., Kravcov N. I.,. Puzanov M. Turbulentnyj metod opredelenija i ucheta atmosfernyh vlijanij na sveto- i radiodal'nomernye izmerenija. // Geodezija, kartografija i ajerofotos#emka, 1990, Vyp. 51, S. 75—83.