The strict and the approximate adjustment of the level circuits

1
Warsaw University of Life Sciences

In this report, I have deduced the formulas (7), (10) and (17) for defining the height mean errors of successive points of the level circuit, with different length o f level section. The problem has been resolved by strict and approximate adjustment obtaining the same result. It has been proved that in this case the approximate adjustment gives identical results as the strict one.

1. Hausbrandt S.: Wzory na blgd sredni dowolnego punktu w poligonie typowym і wnioski
dotycz^ce koordynowania dokladnosci pomiarow katowych і liniowych w poligonie
typowym, Geodezja і Kartografia, tom II zeszyt 1, Warszawa 1953 r.
2. Hausbrandt S.: Rachunek wyrownawczy і obliczenia geodezyjne, Warszawa 1971 r.
3.  Kosinski W.: Dokladnosc wyznaczania wysokosci punktow w pojedynczych ciggach
niwelacyjnych, Przeglad Naukowy Wydzialu Melioracji і Inzynierii Srodowiska, zeszyt 6,
Warszawa 1994 r.
4. Skorczynski A.: Rachunek Wyrownawczy , PPWK Warszawa 1985 r.
5. Wysocki.: Geodezja z Fotogrametria, Warszawa 1991 r.