Volume 58, 1997

In this Number

(70 papers)
Vasyl Hotynian, Leonid Lishchytovych, Yurii Lashchonov, Iryna Melnyk, Stepan Yahodynets
10-13
V. D. Vovk, B. M. Holub, A. V. Dubovyk, M. F. Kopytko, H. Shynkarenko
35-37
P. P. Vahin , O. M. Levchenko, Ye. O. Puka
37-39
M. I. Babik, P. S. Venherskyi, M. F. Kopytko, H. Shynkarenko
39-41
P. S. Venherskyi, O. M. Levchenko, H. Shynkarenko, O. M. Zavadovych
41-43
Myroslav Voloshchuk, L. Perovych
43-47
Leonid Lishchytovych, Viktor Poriev
48-49
I. P. Kovalchuk, Stepan Kravtsiv
50-51
Myroslav Voloshchuk, Vasyl Rudko
67-69
T. V. Radyo
97-102
Ivan Zalutskyi, D. I. Leliukh, T. J. Ilkiv, O. Dorozhynskyi
105-107
Y. Ben, O. Kendzera, R. S. Pronyshyn, P. M. Zazuliak
111-113
Yevhen Romanenko, Volodymyr Tkachenko, Oleksii Kryvokhatskyi
118-120
I. I. Myshchyshyn, A. I. Perederii, A. F. Prystavka, N. P. Sherstiuk
136-138
I. I. Boichuk, A. V. Kostenko, I. M. Kulchytskyi, L. M. Petrova, P. R. Tretiak
142-143
V. Lialko, O. Fedorovskyi, O. Riabokonenko, Yu. Kostiuchenko, M. A. Yakymchuk, L. Sirenko
144-147
Marek Palys, Szymon Supernak, Slawomir Dzienis, Grzegorz Maletka
147
Alim Shevchenko, Oleksandr Syrotenko
149-151
O. Dorozhynskyi, A. Balut, Władysław Goral, Jan Gocał
158-170
O. Dorozhynskyi, N. M. Moskal
198-207
Stepan Myklush, Oleh Chaskovskyi, Mykola Melnychuk
214-218
O. Dorozhynskyi, R. I. Liskevych
234-238
Petro Demianenko, Yurii Zinkovskyi, Mykhailo Prokofiev
239-241
Mykhailo Prokofiev, Liudmyla Lazarenko, Volodymyr Sydorenko, Serhii Stanislavskyi, Yurii Tymoshenko
243-244
O. V. Tumska, V. Ya. Yanchak
246-249
V. Melnyk, F. P. Tarasiuk, V. Voloshyn, О. М. Ivanchuk
251-253
V. Melnyk, F. P. Tarasiuk, Yu. Blinder , О. М. Ivanchuk
254-256