On the determination of the weights of vertical parallaxes measured on stereocomparator

1967;
: 145-150
Received: September 24, 1966
Authors:
1
Lviv Polytechnic National University

1. Buhai P. T. Teoriia pokhybok i sposib naimenshykh kvadrativ. Vydavn. Lvivskoho un-tu. 1960.
2. Kargapalov I. D. Opredelenie jelementov vneshnego orientirovanija ajerosnimkov iz postroenija odinochnoj seti analiticheskim metodom. «Geodezija i kartografija», № 4, 1963.
3. Lobanov A. N. Fototrianguljacija s primeneniem jelektronno-vychislitel'noj mashiny. Geodezizdat, M., 1960.
4. Sanjib K. Ghosh. Determination of weights of parallax observation for numerical relative orientation. «Photogram. Eng», 1963, 29, № 5. 887-893.
5. Nallert B. Definition and determination of weights of fundamental photogrammetric data and results. «Photogram. Eng», 1963, 29, № 6, 1024-1026.