Natural-man-made deformations terrestrial surface of urbanized territories as an indicator of geodynamic risk

Authors:
1
Ivan Franko National University of Lviv

The paper consists of the information about land surface deformations in the central part of Lviv. The upward and downward vertical deformations of the surface have been determined. Their total amplitude amounts 370 mm. The deformations are caused by a natural and manmade factors. The deformations development is important factor of a geodynamic risk.

1. Gofshtejn I.D., Somov V.I. Karta sovremennyh vertikal'nyh dvizhenij zemnoj kory zapadnoj chasti Ukrainy //Sovremennye dvizhenija zemnoj kory, 1973. -№ 5. - S. 89-    93.

2. Kuz'min Ju. O. Ocenka geodinamicheskogo riska ob#ektov neftegazovogo kompleksa // Fundamental'nyj bazis novyh tehnologij neftjanoj i gazovoj promyshlennosti. - M.: Nauka, 2000. — S. 334 - 344.

3. Kuz'min Ju.O. Sovremennye superintensivnye deformacii zemnoj poverhnosti v zonah platformennyh razlomov //Geologicheskoe izuchenie i ispol'zo¬vanie nedr: Nauchno-tehnicheskij sbornik. - M.: Geoinformmark, 1996. - Vyp.4. - S. 43 - 53.

4. Nesmejanov S.A., Larina T.A., Latynnina L.A. i dr. Vyjavlenie i prognoz opasnyh razryvnyh tektonicheskih meshhenij pri inzhenernyh izyskanijah dlja stroitel'stva // Inzhenernaja geologija. — № 2, 1992. - S. 17 — 31.

5. Ogonochenko V.P. Otchet ob inzhenerno-geologicheskih izyskanijah dlja rekonstrukcii zdanija teatra opery i baleta v g. L'vove. - L'vov. 1981 (Arhіv GTІ).

6. Palienko V.P. K probleme ocenki jekologo-neogeodinamicheskogo riska v Ukraine // Mater, nauk.-prakt. konf. -K, 1997. - S. 93 - 97. 

7. Paliienko V.P. Kontseptualni zasady otsinky ekoloho-neoheodynamichnoho ryzyku // Naukovo-tekhn. sympoz. Heomonitorynh-99 (13-16 lystopada 1999 r. - Morshyn - Lviv, 1999. - S. 70 - 73.

8. Paliienko V. Do problemy suchasnoho heomorfohenezu ta otsinky heodynamichnoho ryzyku // Ukraina ta hlobalni protsesy: heohrafichnyi vymir. - T. 2. - Kyiv - Lutsk, 2000. - S. 70 - 74. 

9. Suobkova A.I. Rol' prirodnih i antropogennih geologicheskih processov v razvitii vertikal'nih smeshhenij zemnoj poverhnosti g. Moskvy // Tr. PNIIIS. - T. 16. — M., 1972.
—    S. 13 — 17.

10. Sokolovskij I.L., Volkov N.G. Metodika pojetapnogo izuchenija neotektoniki. - K: Naukova dumka, 1965. - 135 s.

11. Somov V.I. Sovremennye vertikal'nye dvizhenija zemnoj kory zapadnyh rajonov Ukrainy. - K: Naukova dumka, 1977. - S. 3 - 9. 

12. Weiczkiewicz Е. Niwelacja precysyjna па obszarcze Welkiego Lwowa wyko- nana w roku 1934 // Czasopismo Techniczne. -№ 6. - Tom 54. - Lwow, 1936. - C. 97 - 104.