Some features of operation of devices for determining and accounting the vertical refraction

Authors:
1
Lviv Polytechnic National University

In luence of the construction peculiarities of the electro-magnetic and layer structure types control devices for determination and registration of the vertical refraction, in particular, irregularity of the beam motion and distortion of it trace was described. The recommendations of it improvement was given.In luence of the construction peculiarities of the electro-magnetic and layer structure types control devices for determination and registration of the vertical refraction, in particular, irregularity of the beam motion and distortion of it trace was described. The recommendations of it improvement was given.

1. Apenko M.I., Dubovik A.S. Prikladnaja optika. - M.: Nauka, 1982. - 512 s.

2. Glozman I.A. P'ezo keramiki. - M.: Jenergija, 1972. - 288 s.

3. Glozman I.A., Vlasov P.V. Primenenie p'ezokeramiki. - M.: Znanie, 1970. - 48 s.

4. Zacarinnyj A.V. Avtomatizacija vysokotochnyh inzhenerno-geodezicheskih izmerenij. -M.: Nedra, 1976. - 248 s.

5. Kuz'o I.V., Shevchenko T.G. Raschet i kontrol' ustanovki agregatov nepreryvnogo proizvodstva. - L'vov: Vishha shkola, 1987. - 176 s.

6. Moroz O.I. Vyznachennia ta vrakhuvannia dii anomalnoi skladovoi vertykalnoi refraktsii zastosuvanniam mahnitoelektrychnykh prystroiv // Visn. Rivnenskoho derzh. tekhn. un-tu. - Rivne, 2002. - S. 332 - 338.

7. Moroz 0.1. Do pytannia vrakhuvannia vplyvu vertykalnoi refraktsii u termichno turbulentnii atmosferi //Heodeziia, kartohrafiia i aerofotoznimannia. -2001. -№ 61. - S. 85 - 88.

8. Moroz O.1., Shevchenko T.H. Vyznachennia vertykalnoi refraktsii ta vrakhuvannia yii vplyvu //Inzhenerna heodeziia. - K: KNUBA, 2002. — № 45. - S. 186 - 193.

9. Moroz O.I., Shevchenko T.H. Vrakhuvannia anomalnoi vertykalnoi refraktsii lazernoho promenia z vykorystanniam fotoelektrychnoho datchyka // Visnyk heodezii ta kartohrafii. - 2002. -№ 2. - S. 20 - 22.

10. Ostrovskij A.L., Moroz A.I. Teorija i praktika fluktuacionnogo metoda opredelenija vertikal'noj refrakcii // Izvestija vuzov. Geodezija i ajerofotos#emka. - 2000. -№ 3. - S. 11-29.

11. Sapozhkov M.A. Jelektroakustika. - M.: Svjaz', 1978. - 272 s.

12. Svetoluchevye oscillografy /Hertel' V., Delenhart K, Kjubner A.M. i dp. - L.: Jenergija, 1965. - 347 s.

13. Sposib vyznachennia verty¬kalnoi refraktsii: Deklaratsiinyi patent 46968 A. Ukraina, MPK 7G01C5/00 / Moroz O.I. (Ukraina) - N° 2000127217. Zaiavl. 15.12.2000; opubl. 17.06.2002. Biul. № 6. - 4 s.

14. Jambaev H.K. Special'nye pribory dlja inzhenerno-geodezicheskih rabot. - M.: Nedra, 1996. — 267 s. 15. Witte V., Deuben D. Vozmozhnosti primenenija cifrovoj kamry dlja opredelenija vertikal'noj refrakcii // Izvestija vuzov. Geodezija i aerofotosemka. - 2001. - N° 2. - S. 130 - 139.