Classification of modern methods of taking into account vertical refraction

Authors:
1
Lviv Polytechnic National University

In this article on examine geodetic community presents classification of modern methods consideration vertical refraction.

1.Vshivkov V.F. O kompensacionnom sposobe ucheta vlijanija refrakcii pri geodezicheskih izmerenijah// Geodezija i kartografija, 1974, № 10, S.28-32. 
2. Dzhuman B.M., Ostrovskaja S.A. Metod ucheta vertikal'noj refrakcii v trigonometricheskom nivelirovanii// Geodezija, kartografija i ajerofotos#emka. -1981. -№33. - S. 19-24. 
3. Izvekov M. M. K voprosu o trigonometricheskom nivelirovanii v setjah trianguljacii// Geodezija i kartografija. - 1966. S.21-29. 
4. Izotov A.A., Pellinen L.P. Issledovanie zemnoj refrakcii i metodov geodezicheskogo nivelirovanija// Tr.CNIIGAiK. - 1955. - № 102. - S. 175. 
5. Maslich D.I., Hizhak L.S. Issledovanie zavisimosti kojefficienta refrakcii ot perioda sutok i vysoty lucha// Geodezija, kartografija i ajerofotos#emka. - 1969. - № 10. - S.47-51. 
9. Ostrovska O.A. Formula zalezhnosti mizh serednimy ta serednokvadratychnymy anomalnymy vertykalnymy refraktsiiamy v turbulentnii atmosferi// Heodezyia, kartohrafyia y aэrofotosъemka. -2003. -№64.- S. 55-59.
7. Ostrovskij A.L., Kravcov N.I., Perij S.S. Opredelenie chastnyh uglov refrakcii po drozhanijam centrov lazernogo pjatna i uglovym kolebanijam celej// Geodezija. kartografija i ajerofotos#emka. - 1987. - № 45. - S.69-77. 
8. Ostrovskij A.L., Sidorik G.S. Opredelenie promezhutkov vremeni sutok s minimal'nym dejstviem zemnoj refrakcii po radiacionnomu balansu// Inzhenernaja geodezija. - 1966. - № 3. - S.56-66. 
9. Ostrovska O.A. Formula zalezhnosti mizh serednimy ta serednokvadratychnymy anomalnymy vertykalnymy refraktsiiamy v turbulentnii atmosferi// Heodezyia, kartohrafyia y aэrofotosъemka. -2003. -№64.- S. 55-59.
10. Prilepin M. T. Izmerenie spektral'noj raznosti refrakcii іnterferometrom s postojannoj bazoj// Izvestija vuzov. Geodezija i ajerofotos#emka. -1970.- № 3. -S.3-9. 
11. Uchet atmosfernyh vlijanij na astronomo¬geodezicheskie izmerenija// A.L.Ostrovskij. B.M.Dzhuman, F.D.Zablockij, N.I.Kravcov. -Nedra. -1990. - S. 235. 
12. Fesenkov V. G. Sposob opredelenija temperaturnogo gradienta po zemnoj refrakcii// Astronomicheskij zhurnal. - 1931. -№ 8. - S.89-94.
13. Hizhak L.S., Maslich D.I. Issledovanie godovogo hoda kojefficienta refrakcii// Geodezija, kartografija i ajerofotos#emka. - 1967. - № 6. - S.92-97. 
14. Tengstrom Е. On a metod of determining terrestrial Refraction by meens double-slit interferometers// IUGG- meeting. — Helsinki. -I960. 
15. Bockem B., Flach P., Welss A., Henncs M. Refraction influence analysis and investicalions on automated elimination of Refraction effects on Geodetic measurements. Paper to XVI 1MEKO World Congress 2000, 25-28 Sept. Viena. pp. 1-6.