Features of measurement of geometrical parameters of large-sized equipment of cylindrical shape

1
Lviv Polytechnic National University
2
Lviv Polytechnic National University

The measuring of the geometric parameters of the cylindrical big-sized equipment elements, in particular their wooden pavlng-blok it is necessary for qualitative assembly and exploitation of this equipment. As an example it was examined measuring wooden paving-blok of the elements shell rotary kilns and of big-diameter pipelines. The dependences describe the shape wooden paving-blok were derived by means of Fourier series.

1. Viduiev M.H., Hrzhybovskyi V.P., Rakytov D.i. Zastosuvannia heodezii v mashynobuduvanni. -Kyiv: Tekhnika, 1968.-192 s. 
2. A.C. №1702169 SSSR, MKI G01B 7/28. Induktivno-opticheskoe ustrojstvo dlja kontrolja geometricheskih parametrov jelementov truboprovoda/ Shevchenko T.G. - №4739457/28; Zajavl. 14.08.1989; Opubl.30.12.1991; Bjul.№48.- s.5. 
3. Kuz'o I.V., Shevchenko T.G. Raschet i kontrol' ustanovki agregatov nepreryvnogo proizvodstva. -L'vov: Vishha shk., 1987. - 176 s. 
4. Rubinov A.D. Kontrol' bol'shih razmerov v mashinostroenii: Sprav ochnik -L.: Mashinostroenie. Leningr. otd-nie, 1982.-120 s. 
5. Rukovodstvo po vyverke tehnologicheskogo oborudovanija metallurgicheskoj promyshlennosti/ Shevchenko T.G., Hropot S.G., Pivovarov V.P. i dr. Pod red. Shevchenko T.G.// Moskva: Ministerstvo metallurgii SSSR, 1991.-214 s.
 6. Deklaratsiinyi pat na vynakhid. 39443A. Ukraina MPK7 V63N2I/00. Sposib bazuvannia holovnoho dvyhuna sudna/ Moroz 0.1., Ostrovskyi A.L., Tretiak K.P., Khropot S.H., Shevchenko T.H.(Ukraina).-№ 200084718; Zaiavl.08.08.2000; Opubl. 15.06.2001, Biul.№5,-.3. 
7. A.C. №1418555 SSSR, MKI F27D7/22. Sposob diagnostirovanija korpusa vrashhajushhejsja pechi/ Shevchenko T.G. i dr. - № 4189916/29-33; Zajavl. 06.02.1987; Opubl. 23.08.1988, Bjul. №31.-s.4.
 8. Patent na izobretenie №2013284. RF, MKI V 63N21/00. Sposob regulirovanija polozhenija montiruemogo ahtershtevnja/ Shevchenko T.G. (Ukraina).- №4884939/11/113531; Zajavl. 26.11.1990; Opubl. 30.05.1994, Bjul. №10.-4s. 
9. A.C. №1280306 SSSR, MKI GO 1V 7/12. Ustrojstvo dlja opredelenija geometricheskogo centra sechenija korpusa vrashhajushhejsja pechi/ Shevchenko T.G. i dr. - №3846018/25-28; Zajavl. 17.01.1985; Opubl. 30.12.1986; Bjul. № 48.-e.3. 
10. Shevchenko T.G. Geodezicheskij kontrol' centrovki glavnogo sudovogo dvigatelja//Geodezija, kartografija i ajerofotos#emka. - 1991.- №53.- S. 100-104. 
11. Shevchenko T.G. Inzhenerno-geodezicheskij kontrol' geometricheskih parametrov jelementov truboprovoda bol'shogo diametra// Geodezija, kartografija i ajerofotos#emka.-1992.-№54.-s.66-72.
12. Shevchenko T.H. Inzhenerno-heodezychni vymiry obiektiv tsylindrychnoi formy// Heoinformatsiinyi monitorynh navkolyshnoho seredovyshcha -GPS i GIS-tekhnolohii: 36. Shostoho nauk-tekhn.sympoz.-Alushta-Lviv.-2001.-s.29- 32. 
13. Shevchenko T.H. Pro neobkhidnist vrakhuvannia formy obiektiv inzhenerno-heodezychnykh vymiriv///eodeziia. kartohrafiia i aerofotoznimannia.-2001.-№61.- s. 132-138. 
14. Shevchenko T., Khropot S. Inzhenerno-heodezychnyi kontrol heometrychnykh parametriv velykohabarytnoho obladnannia tsylindrychnoi formy//Suchasni dosiahnennia heodezychnoi nauky ta vyrobnytstva: Zb.nauk.pr.-Lviv:Liha-Pres.-2000.-e. 142-143.