Zrodla bledow numerycznego modelu terenu pozyskanego metodami fotogrametrycznymi

1
Uniwersytet Warminsko-Mazurski
2
Uniwersytet Warminsko-Mazurski

This paper describes briefly the generation of DTM by photogrammetric methods. The analysis of the reason of the existing errors in computing the ground coordinates in DTM is also made.

1.     Ackermann F. Technique and strategies for DEM generation. Digital photogrammetry': an addendum to the manual photogrammetry. American Society’ for Photogrammetry and Remote Sensing 1996. - P. 135-141.

2. LOBANOW A. Fotogrammietria, Niedra, Moskwa. - 1984. - P. 456-458.

3 Paszotta Z. Teoretyczne podstawy melody spasowania obszarow obrazow cyfrowych, Archiwum Fotogrametrii, Kartografii і Teledetekcji. -Krakow. - 2000. - Vol. 10 - Kalwaria Zebrzydowska, ISBN 83-906804-4-0.

4. Paszotta Z„ Java і fotogrametryczne aplikacje internetowe. Geodezja, katorgrafija і aerofotoznimanija. ISSN 0130-1039. - 2005.

5. Tumska O., Procyk M., Janczak W. Wvbor parametrow przy automatycznym tworzeniu numerycznego modelu rzezby terenu z wykorzystaniem zdjqc lotniczych. Archiwum Fotogrametrii. Kartografii і Teledetekcji. - Krakow. 2004. Vol. 15. - S. 125-130, ISSN 83­915723-1-5. 6 Hohle J . Potuckova. Automated quality> contol for Orthoimage and Digital Terrain Model. - 2004. - http://www.plan.auc.dk/-jh/articles/QualityControl.pdf