On the accuracy of determining the coefficient of vertical refraction

Received: April 30, 1967
1
JSC "UKRVODPROEKT"(Lviv branch); Lviv Polytechnic National University

1. Ventcel' E. E. Teorija verojatnostej. «Nauka», M., 1964.
2. Izotov A. A. i Pellinen L. P. Issledovanie zemnoj refrakcii i metodov geodezicheskogo nivelirovanija. Tr. CNIIGAIK, vyp. 102, M., 1955.
3. Osnovnye polozhenija o postroenii gosudarstvennoj geodezicheskoj seti SSSR. M., Geodezizdat, 1961.