The concept of building of the cadastral system of Ukraine

2010;
: pp. 99-101
Authors:
1
Lviv Polytechnic National University

The concept of a unified algorithm of different inventories in single cadastral system mills.

 

  1. Lyhohrud M. Struktura bazy danykh avtomatyzovanoyi systemy derzhavnoho kadastru [The structure of the database of the state cadastre]. Inzhenerna heodeziya. Vyp. 43, Kyiv, 2000, pp. 120–128.
  2. Perovych L.L. Orhanizatsiya i upravlinnya kadastrom nerukhomosti na bazovomu rivni  [Organization and management of real estate cadastre in the baseline]. Inzhenerna heodeziya. Vyp. 45, Kyiv, 2001, pp. 182–186.
  3. Perovych L.M. ta inshi. Kadastr nerukhomosti: Monohrafiya. L'viv: Natsional'nyy universytet “L'vivs'ka politekhnika”, 2003, 120 p.
  4. Tretiak A., M. Lyhohrud  Deyaki pytannya avtomatyzatsiyi protsesu reyestratsiyi zemel'nykh dilyanok, inshoho nerukhomoho mayna ta prava vlasnosti na nykh [Some issues of automating the process of registration of land, property and other property rights to their land management]//Zemlevporyadnyy visnyk. no.1, 1999, pp. 16–20.
  5. Prohrama stvorennya avtomatyzovanoyi systemy vedennya derzhavnoho zemel'noho kadastru [Program the automated system of the state land cadastre ]/Postanova Kabminu Ukrayiny vid 2.12.1997 , no. 1355.