Structuring of elements of antierosion soil stability

2010;
: pp. 127-132
1
The National University of Water and Environmental Engineering
2
The National University of Water and Environmental Engineering

The paper suggests a logical mathematical method for evaluation factors of developing water erosive processes. The basis of this the determination of priority relations through a set of alternatives in case of constructing a mathematical model of real situation.

 

  1. Znachenie nauchnyh idej V.V. Dokuchaeva dlja bor'by s zasuhoj i jeroziej v Lesostepnom i Stepnom rajone SSSR [The value of scientific ideas VV Dokuchaev for combating drought and erosion in the forest-steppe and steppe regions of the USSR]. Moscow: USSR Academy of Sciences, 1955,
  2. Kahnych P., Nimkovych R., Chernjaga P. Ijerarhichna model' prymis'koi' zony [The hierarchical model suburbs]. Zemlevporjadnyj visnyk [Land management Gazette]. Kyiv, 2005, no. 1, pp. 53-56.
  3. Kachyns'kyj A.B. Ekologichna bezpeka Ukrai'ny: systemnyj analiz perspektyv pokrashhennja [Environmental Security of Ukraine: a systematic analysis of the prospects for improvement]. Kyiv: NISS, 2001, 312 p.
  4. Kuznєcov M.S., Glazunov G.P. Jerozija i ohrana pochv [Erosion and soil protection]. Moscow: Moscow State University, 1996.
  5. Kuznecova I.V. Rol' organicheskogo veshhestva v obrazovanii vodoprochnoj struktury dernovo-podzolistyh pochv // Pochvovedenie [The role of organic matter in water-stable structure formation sod-podzolic soils]. Soil. 1994, no. 11.
  6. Nikolajchuk K.M. Ijerarhichna model' systemy ocinochnyh elementiv zemel' naselenyh punktiv [The hierarchical model of evaluative elements land settlements ]. Visnyk NUVGP [Bulletin NUWMNRU]. Vol. 2 (42), Part 1, Rivne, 2008, pp.409-416.
  7. Orlovskij A.I. Problemy prinjatija reshenij pri nechetkoj ishodnoj informacii [Decision making with fuzzy initial information]. M.: Nauka, Glavnaja redakcija fiziko-matematicheskoj literatury [Moscow: Nauka, Main Editorial physical and mathematical literature, 1981, 208 p.
  8. Saati T. Prinjatie reshenij. Metod analiza ierarhij [Decision-making. The method of analysis of hierarchies]. M.: Radio i svjaz [Moscow: Radio and communication], 1993, 320 p.
  9. Shvebs G.I. Teoreticheskie osnovy jeroziovedenija [Theoretical Foundations eroziovedeniya]. Kiev-Odessa: VSH, 1981.