Determination of the required accuracy coordinates for landmarks evaluation of inhabited areas

2011;
: pp. 132-135
Authors:
1
Lviv Polytechnic National University

The article discusses the problem of determining the required accuracy of the coordinates of landmarks of land for their evaluation on the urban lands. Analysis of the research shows that the determination of the coordinates of landmarks of land and space, as its function, is scientific and applied nature and are essential for the development of land valuation and economic relations in Ukraine.

 

  1. Bryn' M.Y. O tochnosti opredelenija planovogo polozhenija mezhevyh znakov uchastkov urbanizirovannyh zemel' [On the accuracy of determining the position of landmarks planned urbanized land plots]. Heodeziya, kartohrafiya ta aerofotoznimannya [Geodesy, Cartography and Aerial Photography]. 2007, Vyp.69, pp. 164-167.
  2. Volosets'kyy B.I. Velychyna i vartist' zeml'noyi dilyanky-faktory, shcho vplyvayut' na tochnist' kadastrovykh robit [The size and value of the site zemlnoyi factors affecting the accuracy of the cadastral]. Suchasni dosyahnennya heodezychnoyi nauky ta vyrobnytstva [Recent advances in geodetic science and industry]. 1997, pp. 179-185.
  3. Perovych L.M., Volosets'kyy B.I.  Osnovy kadastru: navchal'nyy posibnyk [Basics of inventory: Tutorial], L'viv,Kolomyya, 2000, 130 p.
  4. Gladkij V.I. Kadastrovye raboty v gorodah: uchebnoe posobie / Gladkij V.I. – Novosibirsk, 1998. – 280s.