On the question of the reliability of active monitoring geodetic networks

2013;
: pp. 122 - 126
Received: January 23, 2013
Accepted: April 23, 2013
1
Department of Higher Geodesy and Astronomy of Lviv Polytechnic National University
2
Lviv polytechnic National University

Using the method of mathematical modeling, we have derived the function of dependence of the reliability of active geodetic network for deformation monitoring on covariance matrix determinant (D criterion) and the measurement schemes in a network.

 1. Vagin, V.A. Vliyanie sootnosheniya tochnosti uglovykh i lineynykh izmereniy na vnutrennyuyu nadezhnost v poligonometricheskikh postroeniyakh [Effect of the ratio accuracy of angular and linear measurements on the internal reliability polygonometric constructions], Izv. vuzov. Geodeziya i aerofotosemka [News of universities. Surveying and aerial photography], 1992, issue 2, pp. 8-15.
 2. Vagin, V.A. Vychislenie parametrov vnutrenney nadezhnosti v poligonometrii [Calculation of parameters of the internal reliability in polygonometry], Izv. vuzov. Geodeziya i aerofotosemka [News of universities. Surveying and aerial photography], 1993, issue 3, pp. 9-21.
 3. Vagin, V.A. Issledovaniya po nadezhnosti poligonometricheskikh khodov i setey [Research on Reliability polygonometric passages and networks], Izv. vuzov. Geodeziya i aerofotosemka [News of universities. Surveying and aerial photography], 1990, issue 1, pp. 3-10.
 4. Vagin, V.A. Optimizatsiya geodezicheskikh setey po kriteriyam tochnosti i nadezhnosti [Optimization of geodetic networks on the criteria of accuracy and reliability], Izv. vuzov. Geodeziya i aerofotosemka [News of universities. Surveying and aerial photography], 1992, issue 1, pp. 25-32.
 5. Vasilevskyi, O.M. Normuvannia pokaznykiv nadiinosti tekhnichnykh zasobiv: navchalnyi posibnyk [Rationing reliability indices of means: Tutorial], Vinnytsia: VNTU, 2010, P. 129.
 6. Markuze, Yu.I. Osnovy uravnitelnykh vychisleniy: ucheb. posobie dlya vuzov [Basics equalization calculations: studies. manual for schools] Moskow: Nedra, 1990, P. 240.
 7. Rodionova Yu.V., Dyakov B.N. O povyshenii nadezhnosti nekotorykh geodezicheskikh postroeniy [About improving the reliability of some geodesic constructions], Geoprofi, 2004, issue 4, pp. 48-50.
 8. Rodionova, Yu.V. O tochnosti i nadezhnosti edinoy gorodskoy geodezicheskoy osnovy [On the accuracy and reliability of the unified city geodetic framework], Vestn. SGGA [Bulletin of SGGA], 2005, issue 10, pp. 76-79.
 9. Rodionova Yu.V. Optimizatsiya planovoy geodezicheskoy seti goroda N po kriteriyu geometricheskoy nadezhnosti [Optimization of planned and geodetic network of the city N by geometric reliability], Vestn. SGGA [Bulletin of SGGA], 2006, issue 11, pp. 125-129.
 10. Rodionova, Yu.V. Proektirovanie nadezhnykh geodezicheskikh setey [Designing reliable geodetic networks], Geo-Sibir-2006: sb. materialov mezhdunar. nauch. kongr. [Sourcebook of Intern. Scient. Congress], 24-28 April. 2006, Novosibirsk: SGGA, pp. 62-66.
 11. Baarda, W. A testing procedure for use in geodetic networks / W. Baarda // Netherlands Geodetic Commission. – 1968. – V.2. – N. 5. – P. 28-35.
 12. PAT “Ukrhidroenerho” // Spivpratsia iz Svitovym bankom. – Rezh. dostupu: www.uge.gov.ua. – 20.01.2013.