Дослідження відтворення розподілу провідності в електричній томографії на основі використання обернених результатів вимірювання

2011;
: pp. 31-36
1
Lviv Polytechnic National University
2
Lviv Politecnic National University

In this paper the conductivity distribution reconstruction algorithm based on usage of inverse measured voltage is presented. Efficiency of the investigated algorithm compared with direct and indirect reconstruction algorithms. Modeling results shows that investigated algorithm provide better convergence of the iteration process of solving the inverse tomography problem.

1. Дорожовець М.М. Томографічні вимірювання просторового розподілу фізичних величин на прикладах електричної та акустичної томографій: дисертація доктора технічних наук. – Львів, 2001. – 335 с.

2. Primrose K., Qiu C. Performance and Application Studies of an Electrical Resistance Tomography System // 1st World Congress on Industrial Process Tomography, Buxton, Greater Manchester, April 14-17, 1999. pp. 133- 139.

3. Дорожовець М.М. Використання теореми варіацій для розрахунку матриці Якобі для оберненої задачі електричної томографії // Вісник Держ. ун-ту “Львівська політехніка”, “Електроенергетичні та електромеханічні системи”. – 2003. – № 479. – С. 67– 71.

4. Brydak K., Dorozhovets M. Szybka metoda rozwiązania zagadnienia odwrotnego tomografii elektrycznej // Pomiary, Automatyka, Kontrola. N9_bis, 2007, T.II. – S.425–428.

5. Дорожовець М.М., Пригродський А.Б. Прямий та опосередкований методи відтворення провідності в електричній томографії // Вимірювальна техніка та метрологія. – 2010. – № 71. – С. 3–7.