Випробування бетонних кубів та призм з тепловізійним спостереженням зразків та реєстрацією сигналів акустичної емісії при руйнуванні

Received: June 06, 2013
Accepted: June 30, 2013
Автори: 
Коваль П.М _1, Солодкий С.Й. _2, Прохоренко С.В. _3, Ковальчик Я.І. _4

*1* Національна академія образотворчого мистецтва та архітектури, кафедра «Архітектурні конструкції»,
*2,3*  Національний університет „Львівська політехніка ”, вул. С. Бандери, 12, Львів 79013,
*2*кафедра «Автомобільні шляхи»,
*3*кафедра « Інформаційно-вимірювальні технології »,
*4* Національний транспортний університет, кафедра «Дорожньо-будівельних матеріалів та хімії»

 

Розглянуто результати випробування бетонних кубів та призм на стиск з реєстрацією температури та сигналів тріщиноутворення акустичною емісією при руйнуванні зразків на пресі. Визначено можливість використання тепловізійного методу для технічної діагностики стану бетонних конструкцій.
***The results with registration temperature in the destruction of samples and crack acoustic emission signals of the test compression of concrete cubes and prisms presented on stand. The possibility of using thermal method for technical diagnostics of concrete structures shown.***
Рассмотрены результаты испытания бетонных кубов и призм на сжатие с регистрацией температуры и сигналов трещинообразования акустической эмиссии при разрушении образцов на прессе. Определена возможность использования тепловизионного метода для технической диагностики состояния бетонных конструкций.

 

1.    Лучко Й.Й. Методи дослідження та випробування будівельних матеріалів та конструкцій/ Й.Й. Лучко, П.М. Коваль, М.Л. Дем’ян. – Львів, Каменяр, 2001.-436с.
2.    Research Report/Project DTFH61-05-C-00008, Task No. 8 /Detection of voids in prestressed concrete bridges using thermal imaging and ground-penetrating radar. David G. Pollock, Kenneth J. Dupuis, Benjamin Lacour, Karl R. Olsen ,Washington State Transportation Center (TRAC),Washington State University, Department of Civil & Environmental Engineering, Pullman, WA 99164-2910, 2008.
3.    Скальський В.Р. Акустична емісія під час руйнування матеріалів, виробів і конструкцій/ В.Р. Скальський, П.М. Коваль – Львів, СПОЛОМ, 2005.-396с.
4.    ДСТУ Б В.2.7-223:2009 Будівельні матеріали. Бетони. Методи визначення міцності за зразками, відібраними з конструкцій., Київ, Мінрегіонбуд України 2010.
5.    ДСТУ Б В.2.7-217:2009 Методи визначення призмової міцності, модуля пружності і коефіцієнта Пуассона, Київ, Мінрегіонбуд України 2010.