Volume 82, no.1, 2021

In this Number

(8 papers)
Volodimir Verbitskiy, Andriy Voronko, Dmytro Verbitskiy
DOI: https://doi.org/10.23939/istcmtm2021.01.005
pp.5-8
Volodymyr Krayovskyy, Volodymyr Pashkevych, Mariya Rokomanyuk, Petro Haranuk, Volodymyr Romaka, Yurii Stadnyk, Lyubov Romaka, Andriy Horyn
DOI: https://doi.org/10.23939/istcmtm2021.01.019
pp.19-25
Gryhoriy Barylo, Oksana Boyko, Igor Helzhynskyy, Tetyana Marusenkova, Yurii Kryvenchuk, Roman Holyaka
DOI: https://doi.org/10.23939/istcmtm2021.01.037
pp.37-42