Volume 83, no.1, 2022

In this Number

(8 papers)
Volodymyr Pashkevych, Volodymyr Krayovskyy, Mariya Rokomanyuk, Petro Haranuk, Volodymyr Romaka, Yurii Stadnyk, Lyubov Romaka, Andriy Horyn, Daniel Fruchart
DOI: https://doi.org/10.23939/istcmtm2022.01.010
pp. 10-16
Svyatoslav Yatsyshyn, Roman Baitsar, Sergii Lazarenko, Nadiya Lazarenko, Rostyslav Mastylo
DOI: https://doi.org/10.23939/istcmtm2022.01.017
pp. 17-23
Yaroslav Lutsyk, Igor Likhnovsky, Anastasiia Riznyk, Anna Szlachta
DOI: https://doi.org/10.23939/istcmtm2022.01.024
pp. 24-28