Volume 1, Number 2, 2007

In this Number

(9 papers)

Alexander Zaichenko, Natalya Mitina, Kateryna Rayevska, Taras Skorohoda, Jan Zawadiak, Danuta Gilner, Volodymyr Lobaz and Volodymyr Novikov

Ananiy Kohut, Roman Fleychuk, Orest. Hevus and Stanislav Voronov

Yaroslav Vakhula, Victor Vasijchuk, Anna Romaniv and Oleg Semchuk

Sergey Boychenko, Oksana Vovk, Larisa Chernyak and Ksenya Akinina