Volume 2, Number 1, 2008

In this Number

(14 papers)

Volodymyr Dibrivny, Yurij Van-Chin-Syan and Galyna Melnyk

Iryna Yevchuk, Roman Makitra, Olena Pal’chykova and Galyna Khovanets’

Volodymyr Donchak and Khrystyna Harhay

Zoubida Seghier, Ambroise Diby, Vanda Voytekunas, Philip Cheang and Marc J.M. Abadie

Arnold Karateev, Andrew Koryagin, Denis Litvinov, Ludmila Sumtsova and Yana Taranukha

Evgeniy Davydov, Georgiy Pariiskii, Iryna Gaponova, Tatyana Pokholok, Gennady Zaikov

Oleg Grynyshyn, Michael Bratychak, Volodymyr Krynytskiy and Volodymyr Donchak

Vyacheslav Zhyznevskiy and Volodymyr Gumenetskiy

J. Pielichowski, R. Kozlowski, G. Zaikov and L. Madyuskina