Volume 2, Number 2, 2008

In this Number

(15 papers)

Oleksandr Pokutsa, Andriy Zaborovskiy, Daria Maksym,0oman Makitra, Jacques Muzart and Andrzej Sobkowiak

Volodymyr Mizyuk, Volodymyr Shibanov, Lesya Kobrin, Galyna Marshalok and Georgiy Elagin

Oleh Suberlyak, Oleksandr Hrytsenko and Khrystyna Hishchak

Ragini Raj Singh, Amit Ron, Nick Fishelson, Irena Shur, Rina Socher, Dafna Benayahu and Yosi Shacham-Diamand

Iryna Kosogina, Igor Astrelin, Natalya Klimenko and Andriy Kontsevoy

Anatoliy Kubrak, Lesya Ladieva, Anatoliy Burban and Roman Dubik