Volume 4, Number 1, 2014

In this Number

(18 papers)
Anatoliy Druzhynin, Ihor Ostrovskyi, Yuriy Khoverko, Іhor Khytruk, Krzysztof Rogacki
pp.1-6
Bohdan Kharchyshyn, Mykhailo Khai, Volodymyr Moroz
pp. 7-10
Anatoliy Lupenko, Petro Stakhiv
pp. 17-22
Vladyslav Mykhaylenko, Serhii Karelin, Julia Kunyk, Julia Chunyak
pp. 39-46
Mykhaylo Zagirnyak, Andrii Kalinov, Anna Kostenko, Igor Nesterov
pp. 99-104