Volume 9, Number 2, 2019

In this Number

(8 papers)
Oksana Hoholyuk, Serhiy Rendzinyak, Petro Stakhiv, Vsevolod Horyachko, Taras Ryzhyi, Liubov Balatska
pp. 1-7
Vsevolod Horyachko, Oksana Hoholyuk, Taras Ryzhyi, Serhiy Rendzinyak
pp. 8-12
Muhanned AL-Rawi
pp. 13-21
Anatoliy Druzhynin, Ihor Ostrovskyi, Yuriy Khoverko, Natalia Liakh-Kaguy
pp. 22-27
Kateryna Klen, Vadym Martynyuk, Mykhailo Yaremenko
pp. 28-33