Volume 9, Number 2, 2019

In this Number

(8 papers)
Oksana Hoholyuk, Serhiy Rendzinyak, Petro Stakhiv, Vsevolod Horyachko, Taras Ryzhyi, Liubov Balatska
DOI: https://doi.org/10.23939/jcpee2019.02.001
pp. 1-7
Vsevolod Horyachko, Oksana Hoholyuk, Taras Ryzhyi, Serhiy Rendzinyak
DOI: https://doi.org/10.23939/jcpee2019.02.008
pp. 8-12
Anatoliy Druzhynin, Ihor Ostrovskyi, Yuriy Khoverko, Natalia Liakh-Kaguy
DOI: https://doi.org/10.23939/jcpee2019.02.022
pp. 22-27