Ризики у сфері захисту прав споживачів

Автори: 
Плахтій Ю. Р., Байцар Р.І .

Проаналізовано споживчі ризики від неякісної, фальсифікованої, небезпечної продукції та недостовірної інформації. Наведено модель поведінки споживача на ринку під час вибору потрібного йому товару. Розглянуто види споживчих ризиків та їх мінімізацію, а також можливі напрямки їх подолання.

1. http://finance-dom.ru/marketing/76/340-vivchennya-spozhivachiv
2. http://govuadocs.com.ua/docs/17/index-257434.html?page=2 
3. http://www.psv.org.ua/arts/suspilstvo/view-896.html 
4.  Дубініна А. А., Овчиннікова І. Ф., Дубініна С. О. та ін. Методи визначення фальсифікації товарів. Підручник. — К.: «Видавничий дім «Професіонал», 2010. — 272 с. 
5. http://www.bfr.bund.de 
6. Стратегії забезпечення безпеки харчової продукції. Брошура. – Берлін: BMELV, відділ 311. Федеральне міністерство продовольства, сільського господарства та захисту прав споживачів, Федеральної Республіки Германії, 2008. – 44 с. 
7. https://www.free-lance.ru/blogs/lichnyie-blogi/523967/potrebitelskie-ris...
8. http://www.consumerinfo.org.ua 
9. Про захист прав споживачів: Закон України від 12.05.1991р. // ВВР України. – 1991.