Identification of quarry blasts in the Carpathian region of Ukraine by the criterion of similarity of their waveforms

2011;
: 103-109
https://doi.org/10.23939/jgd2011.01.103
Received: April 06, 2011
1
Department of seismicity of the Carpathian region of the Subbotin Institute of geophysics of National Academy of Sciences of Ukraine
2
Carpathian Branch of Subbotin Institute of Geophysics of the NAS of Ukraine
3
Department of seismicity of the Carpathian region of the Institute of Geophysics them SI. Subbotin NAS of Ukraine
4
Department of seismicity of the Carpathian region of the Institute of Geophysics them SI. Subbotin NAS of Ukraine
5
Department of seismicity of the Carpathian region of the Subbotin Institute of Geophysics of NAS of Ukraine

The criterion of similarity of waveforms at the same station is suggested for identification of quarry blasts conducted on regular basis at local extraction cites of Carpathian region of Ukraine. Case study is presented of the identification of quarry blasts from epicentral area of Dovhe-Irshava, conducted there during 2005–2007. The conclusion has been drawn that the criterion is effective and applicable for removing the quarry blasts from catalogues of local earthquakes.

 1. 1. Andruschenko YU.A., Kutas V.V., Kendzera A.V., Omelchenko V.D., Gordienko YU.A., Kalito-va I.A. Priroda seysmicheskih sobyitiy, zare-gistrirovannyih na zapade Ukrainskogo schita v 2005-2007 gg. // Geofiz. jurn. - 2010. - T. 32, № 2. - S. 64-74.
  https://doi.org/10.24028/gzh.0203-3100.v32i2.2010.117557
  2. Aranovich Z.I., Tokmakov V.A., Trapeznikov N.L. SHirokopolosnyie sredneperiodnyie velosi-metryi na baze seysmometra SM3-KV s obrat-noy svyazyu // Seysmicheskie instrumentyi. - 1996. - № 25/26 - S. 111-118.
  https://doi.org/10.1097/00152193-199603000-00009
  3. Verbyts'kyy S.T., Verbyts'kyy Yu.T. Suchasni zaso¬by otrymannya ta obrobky seysmolohichnoyi in-formatsiyi // Doslidzhennya suchasnoyi heodynamiky Ukrayins'kykh Karpat. - K.: Nauk. dumka, 2005. - S. 80-86.
  4. Hnyp A.R., Verbyts'kyy T.Z. Deyaki osoblyvosti prostorovoho i chasovoho rozpodilu seysmich-nosti Zakarpattya. Kil'kisnyy analiz // Doslid-zhennya suchasnoyi heodynamiky Ukrayins'kykh Kar-pat. - K.: Nauk. dumka, 2005. - S. 87-101.
  5. Hnyp A. Fraktal'ni vlastyvosti seysmichnosty Za-karpattya // Pratsi NTSh - L'viv. - 2006. - T. XVII, Heofizyka. - S. 82-106.
  6. Kutas V.V., Rudenskaya I.M., Kalitova I.A. Kar-patskiy godograf P- i S-voln i neodnorod-nosti litosferyi // Geofiz. jurn. - 1999. - 21, № 3. - S. 45-55.
  7. Kutas V.V., Drogitskaya G.M., Korchagin I.N. Pri-roda obyemnyih voln, registriruemyih v Zakar-pate pri korovyih zemletryaseniyah i promyish-lennyih vzryivah // Geofiz. jurn. - 2003. - 25, № 6. - S. 3-14.
  8. Seysmologicheskiy byulleten Ukrainyi za 2005 god / red. B.G. Pustovitenko. - Sevastopol: NPTS "Ekosi-Gidrofizika", 2007. - 205 s.
  9. Seysmologicheskiy byulleten Ukrainyi za 2006 god / red. B.G. Pustovitenko. - Sevastopol: NPTS "Ekosi-Gidrofizika", 2008. - 295 s.
  10. Seysmologicheskiy byulleten Ukrainyi za 2007 god / red. B.G. Pustovitenko. - Svastopol: NPTS "Ekosi-Gidrofizika", 2009. - 144 s.Gnyp A. Fractal variations of the Transcarpathian, West Ukraine, seismicity and their potential rela¬tion to changing phases of local seismic cycles // Acta Geophysica. - 2007. - 55, № 3. - P. 288-301, DOI: 10.2478/s11600-007-0015-5.
  https://doi.org/10.2478/s11600-007-0015-5
  11. Gnyp A. Fractal variations of the Transcarpathian, West Ukraine, seismicity and their potential rela¬tion to changing phases of local seismic cycles // Acta Geophysica. - 2007. - 55, № 3. - P. 288-301, DOI: 10.2478/s11600-007-0015-5.
  https://doi.org/10.2478/s11600-007-0015-5
  12. Gnyp A. Refining locations of the 2005 Mukacheve, West Ukraine, earthquakes based on similarity of their waveforms // Acta Geophysica. - 2009. - 57, № 2. - P. 330-345, DOI: 10.2478/s11600-008-0071-5.
  https://doi.org/10.2478/s11600-008-0071-5
  13. Gnyp A. Refining locations of the 2005-2006 recur¬rent earthquakes in Mukacheve, West Ukraine, and implications for their source mechanism and the local tectonics // Acta Geophysica. - 2010. - 58, № 4. - P. 587-603, DOI: 10.2478/s11600-010-0006-9.
  https://doi.org/10.2478/s11600-010-0006-9
  14. Nadeau R.M., McEvilly T.V. Fault slip rates at depth from recurrence intervals of repeating microearth¬quakes // Science. - 1999. - 285. - P. 718-721.
  https://doi.org/10.1126/science.285.5428.718
  15. Poupinet G., Ellsworth W.L., Fréchet J. Monitoring velocity variations in the crust using earthquake doublets: An application to the Calaveras Fault, California // Journal of Geophysical Research. - 1984. - 89. - P. 5719-5731.
  https://doi.org/10.1029/JB089iB07p05719
  16. Shearer P.M. Improving local earthquake locations using L1 norm and waveform cross correlation: Application to the Whittier Narrows, California, aftershock sequence // Journal of Geophysical Research. - 1997. - 102. - P. 8269-8283.
  https://doi.org/10.1029/96JB03228
  17. Shearer P., Hauksson E., Lin G. Southern California hypocenter relocation with waveform cross-correlation, Part 2: Results using source-specific station terms and cluster analysis // Bulletin of the Seismological Society of America. - 2005. - 95 (3). - P. 904 -915, DOI: 10.1785/0120040168.
  https://doi.org/10.1785/0120040168
  18. Tibuleac I.M., Herrin E. Lower mantle heterogeneity beneath the Caribbean Sea // Science. - 1999. - 285. - P. 1711-1715.
  https://doi.org/10.1126/science.285.5434.1711
  19. Waldhauser F., Ellsworth W.L. Fault structure and mechanics of the Hayward Fault, California, from double-difference earthquake locations // Journal of Geophysical Research. - 2002. - 107, B3, 
  https://doi.org/10.1029/2000JB000084