Development of seismoprognostic studies in the Mukachiv seismically dangerous zone

Authors:
1
Carpathian Branch of the Institute of Geophysics named after. SI. Subbotin NAS of Ukraine

Paramount measures for the Mukachiv local network of regime geophysical stations to be completely set up are suggested due to the grownth of seismic danger in a Mukachiv seismically dangerous zone.

  1. Karpatskyy heodynamichnyy polihon. Pid redaktsiyeyu akademikiv Ya.S.Pidstryhana i A.V.Chekunova. - M.:Sovetskoe radyo, 1978. - 127 s.
  2. Rikitake T. Predskazanie zemletrjasenij. - M.:Mir. 1979. 388 s.
  3. Tarakanov R.Z., Solov'ev SL. Sejsmichnost' Kuril'skih ostrovov. - V kn. Sejsmicheskoe rajonirovanie SSSR., M.: Nauka, 1968, s. 434-447.
  4. Sidorin A.Ja. Predvestniki zemletrjasenij severo-zapadnoj chasti Tihookeanskogo sejsmicheskogo pojasa. - Vulkanologija i sejsmologija. 1980, N4, s.88-98.