Pedogeomorfological methods in studying of golocene movements (following the example of Podilia and foothills of the Ukrainian Carpathians)

Authors:
1
Ukrainian State Geological Prospecting Institute

An influence of peculiarities of relief formation dynamics on creation of azonal soils is shown. The examples of teclogenous evolution of die soil cover for reconstruction of movement regimes are considered.

 1. Havura S. P. Deyaki osoblyvosti heolohichnoyi budovy rayonu Pokuts'kykh Karpat // Materialy z heolohiyi zakhidnykh oblastey URSR. - K: Vyd-vo AN URSR. i960. - S. 83-88.
 2. Gofshteyn I. D. Geomorfologicheskiy ocherk Ukrainskih Karpat - K.: Naukova dumka, 1995. - 87 s.
 3. Gofshteyn I. D., Zubko A. S. Rol neotektoniki v izuchenii perspektiv neftegazonosnosti Volyino-Podolskoy plityi/ Geologiya i geohimiya goryuchih iskopaemyih, 1976, vyip. 46. - S. 52-57.
 4. Gofshteyn I. D. Neotektonika Zapadnoy Volyino-Podolii. - K.: Nauk, dumka, 1979. - 156 s.
 5. Hofshteyn I. D. Neotektonika i morfohenez Verkhn'oho Prydnistrov"ya.- K.: Vyd-vo AN URSR. 1962,- 132 s.
 6. Gofshteyn I. D. Neotektonika Karpat - K.: Izd-vo AN USSR, 1964.- 183 s.
 7. Hofshteyn I. D., Somov V. I., Kuznetsova V. H. Vyvchennya suchasnykh rukhiv zemnoyi kory v Karpatakh.- K.: Nauk, dumka, 1971.- 127 s.
 8. Hrunty Ukrayins'koyi RSR. Karta hruntiv M 1 : 750 OOO. Red. M. K. Krups'kyy. - Kyyiv, 1972. (Ukrayins'kyy NDI gruntoznavstva im. O. N. Sokolovs'koho, Respublikans'kyy proektnyy instytut po zemlevporyadkuvannyu "Ukrzsmproekt".
 9. Djerrard A. Dj. Pochvyi i formyi relefa. Kompleksnoe geomorfologo-pochvennoe issledovanie.- L.: Nedra, 1984. - 208 s.
 10. Karta neotektoniki yugo-zapada SSSR. M 1:1000000. Red. O. M. Marinich. - Kiev. 1987. (Minnefteprom SSSR, AN SSSR, Mingeo SSSR. In-t geologii i razrabotki goryuchih iskopaemyih).
 11. Medvedev A. P., Yas'kiv S. P. Pro Terebovlyans'kyy rozlom u mezhakh Volyno- Podillya/ Heolohiya i heokhimiya horyuchykh kopalyn. 1971.-Vyp. 25.-S. 63-69.
 12. Morfostruktura naftohazonosnykh oblastey URSR/ M. H. Volkov, R. P. Kuprash. V. P. Paliyenko i in. - K.: Nauk, dumka. 1974. - 260 s.
 13. Neustruev S. S. Elementyi geografii pochv// Genezis i geografiya pochv. - M.: Nauka, 1977. 4.1. - S. 169-219.
 14. Palisnko V. P. Noveyshaya geodinamika i ee otrajenie v relefe Ukrainyi. - K.: Nauk, dumka. 1992.- 116 s.
 15. Sokolovskiy I. L.. Volkov N. G. Metodika poetapnogo izucheniya neotektoniki. K.: Nauk, dumka, 1965.
 16. Somov V. I. Sovremennyie vertikalnyie dvijeniya zemnoy koryi territorii MSSR i zapadnoy chasti USSR. / Geofizicheskie issledovaniya glubinnogo stroeniya zemnoy koryi. - K. Nauk, dumka. 1978. - S. 3-6.
 17. Teisseyr W. Problemy morfologichne wshodniego Podkaфacia. Spravozdanie Polsk. Inst, geolog., t. VII. - Warszawa, 1932-1933.