Problem of the high precision in levelling

Authors:
1
National Forestry University of Ukraine

The analysis of the studies connected with the influence temperature effect has been carried out. The degree of the influence of the factor under consideration has been illustrated by the materials from Ukrainian agrаrian сlimatical stations.

  1. Bonchkovskiy B.F. Nekotoryie obobscheniya rezultatov nablyudeniy naklonov zemnoy poverhnosti. Tr. in-ta fiziki Zemli. 1959. (1‟4) 62 s.
  2. Pavliv P.V. Uchet vliyaniya refraktsii na revultatyi nivelirovaniya I i II kl, po kolebaniem izobrajeniy, - Geodeziya; kartografiya n aerofotosyemka. 1978. vyip.28. s. 96-100.
  3. Pavliv P.V. Problemyi visokotochnogo nivelirovaniya. - Lvov: Vischa shkola. 1980. - 124 s.
  4. Pavliv P.V., Pnevskiy P.I. Issledovaniya ustoychivosti punktov nivelirnoy seti. - Geodeziya i kartografiya. M. 1983. №12. s. 15-17.
  5. Pavliv P.V. Vplyv poverkhnevoho temperaturnoho efektu na rezul'taty vysokotochnoho nivelyuvannya. L'viv, lisotekhn. in-t. L'viv. 1993. - 7s. Bibliohr,- Pnazv. - Ukr.Dep. v UkrNDINTI.
  6. Entin I.I. Vyisokotochnoe nivelirovanie. Trudyi TSNIIGAiK, vil. 111. -M.: Geodezizdat. 1956. -340s.