4(1)2022

In this Number

(12 papers)
Orest Voznyak, Yurii Yurkevych, Oleksandr Dovbush, Olena Savchenko, Mariana Kasynets
DOI: https://doi.org/10.23939/jtbp2022.01.049
49-56
Vasyl Zhelykh, Yurij Furdas , M. Adamski, Dmytro Guzyk, Andriy Tsizda
DOI: https://doi.org/10.23939/jtbp2022.01.057
57-62
P. Kapalo , Orest Voznyak, Vasyl Zhelykh, Hanna Klymenko, Khrystyna Myroniuk
DOI: https://doi.org/10.23939/jtbp2022.01.071
71-79