антимікробна активність

The Synthesis and Antimicrobial Properties of New 2-(R-Phenylimino)-1,3-thiazoline Derivatives Containing the N-Methylpiperazine Moiety

New derivatives of N-(R-phenyl)-3-(4-methyl-1-piperazinyl)-1,3-thiazole-2(3H)- imine with the medium to high yields were synthesized by the Hantzsch reaction in the ethanol medium. The structure of target compounds was confirmed by elemental analysis and NMR spectroscopy. The antimicrobial activity of 1,3-thiazoline derivatives with the N-methylpiperazine moiety against sulfate-reducing bacteria of Desulfovibrio sp. М.4.1 strain was studied.

Біосинтез пар мікроорганізмами родів Pseudomonas на соєвій олії та дослідження їх властивостей

Встановлено ефективність застосування соєвої олії як дешевого субстрату для синтезу поверхнево-активних речовин (біоПАР) Pseudomonassp. PS-17 та P. fluorescens 8573.Для оптимізації виробництва біоПАР цих штамів доцільно проводити виділення рамноліпідів шляхом кислотного осадження, отримавши концентрат рамноліпідів, а надосадову рідину використовувати для технологій, що не потребують великої концентрації ПАР. Розроблені композиції на основі синтезованих біоПАР мають значні перспективи як інгібітори корозії та препарати для рослинництва.