антимікробна активність

Cинтез та властивості нових похідних 2-(r-феніліміно)-1,3-тіазоліну, що містять фрагмент n-метилпіперазину

На основі несиметричних тіосечовин синтезовані нові похідні N-(R`-феніл)-3-(4-метил-1-піперазиніл)-1,3-тіазол-2(3H)-іміну за реакцією Ганча. Структуру цільових компонентів підтверджено елементим аналізом та ЯМР спектроскопією. Досліджено антимікробну активність похідних 1,3-тіазоліну з N-метилпіперазиновим фрагментом щодо сульфатвідновлювальних бактерій штаму Desulfovibrio sp. М 4.1. Встановлено, що сполуки з галогензаміщеним та незаміщеним фенільним фрагментом в 4-му положенні тіазолінового циклу виявляють виразну протимікробну активність.

Біосинтез пар мікроорганізмами родів Pseudomonas на соєвій олії та дослідження їх властивостей

Встановлено ефективність застосування соєвої олії як дешевого субстрату для синтезу поверхнево-активних речовин (біоПАР) Pseudomonassp. PS-17 та P. fluorescens 8573.Для оптимізації виробництва біоПАР цих штамів доцільно проводити виділення рамноліпідів шляхом кислотного осадження, отримавши концентрат рамноліпідів, а надосадову рідину використовувати для технологій, що не потребують великої концентрації ПАР. Розроблені композиції на основі синтезованих біоПАР мають значні перспективи як інгібітори корозії та препарати для рослинництва.