бензол

Кавітаційний розклад бензолу під дією акустичних випромінювань ультразвукового діапазону

Досліджено розклад бензолу під дією ультразвукових випромінювань, сформованих за допомогою ультразвукового магнітострикційного випромінювача. На основі спектрофотометричного аналізу розчинів бензолу, з застосуванням акустичних випромінювань ультразвукового діапазону, встановлено зміну концентрації бензолу в часі. Встановлено, що ініціювання процесу впродовж 300 с оброблення є достатнім для подальшого розкладу бензолу без подальшого накладання кавітаційних полів.