brewery

Шляхи зменшення негативного впливу стічних вод пивзаводів на довкілля

The analysis of consumption, use, and removal of water, the composition of wastewater for breweries: their location and amount. Provides technical solutions to reduce the negative impact of said waste water into the environment.
Проведено аналіз споживання, використання і відведення води, встановлено склад стічних вод на пивзаводах: їх локалізацію та обсяги. Наведено технічні рішення для зменшення негативного впливу вказаних стічних вод на довкілля.