Шляхи зменшення негативного впливу стічних вод пивзаводів на довкілля

Authors: 

Савчук Л. В., Курилець О. Г., Оленич Р. Р.

Національний університет “Львівська політехніка”, кафедра хімії і технології неорганічних речовин 
 

The analysis of consumption, use, and removal of water, the composition of wastewater for breweries: their location and amount. Provides technical solutions to reduce the negative impact of said waste water into the environment.
Проведено аналіз споживання, використання і відведення води, встановлено склад стічних вод на пивзаводах: їх локалізацію та обсяги. Наведено технічні рішення для зменшення негативного впливу вказаних стічних вод на довкілля. 

1.Україна в цифрах 2012. Статистичний збірник. Київ 2013.  2. Укрупненнные нормы расхода воды и количества сточных вод на еденицу продукции для различных отраслей промышленности. Стройиздат, Москва, 1973. – С. 254, 279.  3. Ковальчук В.А., Ковальчук О.В., Самелюк В.І.  Біотехнологія очистки стічних вод підприємств харчової промисловості //Коммунальное хозяйство городов: науч.-техн. сб. К.: Техніка, 2010. – Вып. 93. – С. 182 – 187. – (Серия «Технические науки и архитектура»).  4. Лурье Ю.Ю, Рыбникова А.И. Химический анализ производственных сточных вод. - М.: Химия, 1974. – 336 с.