data converting

Конвертація та препроцесинг даних деформографічного моніторингу

Наведено утиліти для конвертації та препроцесингу даних геофізичного моніторингу, зокрема даних кварцового деформографа з комп’ютеризованою вимірювально- реєструвальною системою на основі безконтактного ємнісного вимірювача мікропереміщень. Описано алгоритм роботи програм та особливості розроблення програмного коду і графічного інтерфейсу мовою С++ в середовищі програмування Visual Studio 2008. Наведено візуалізовані у вигляді часових графіків результати тестування програм на реальних даних кварцового деформографа.