elements placement

Алгоритми виходу з локальних екстремумів у задачах оптимізації розміщення елементів електронних схем

Досліджено вплив зміни алгоритмів у задачах оптимізації розміщення елементів електронних схем для виходу з локальних екстремумів. Продемонстровано застосування стратегії ітераційної зміни алгоритму точкового сканування зі зсувом елементів та алгоритму з їх парним обміном. Експерименти виконано на тест-задачі Стейнберга. Показано, що така зміна дає змогу покращити результати оптимізації розміщення.

Порівняння ефективності алгоритмів точкового сканування зі зсувом та точкового сканування з парним обміном для розміщення елементів

На основі тест-задачі Стейнберга виконано порівняльне дослідження результатів роботи алгоритму точкового сканування зі зсувом елементів та алгоритму точкового сканування з парним обміном.

Efficiency of placement algorithm for electronic devices by scanning with parewise and elements’ shifting is investigated and compared. Experiments were performed at Steinberg test-case.

Алгоритм точкового сканування зі зсувом для розміщення елементів

Запропоновано алгоритм розміщення для конструктивних вузлів електронної апаратури на основі точкового сканування зі зсувом елементів. Проведено експериментальні дослідження на тест-задачі Стейнберга.

The placement algorithm for electronic devices by scanning and elements’ shifting is proposed. Experimental investigations were performed at Shteinberg test-case.