Порівняння ефективності алгоритмів точкового сканування зі зсувом та точкового сканування з парним обміном для розміщення елементів

2010;
: pp. 276 - 279
Authors: 

Р.П. Базилевич1, В.М. Курейчик2, І.Ф. Щерб’юк1

1Національний університет «Львівська політехніка», 
2Таганрозький технологічний інститут

На основі тест-задачі Стейнберга виконано порівняльне дослідження результатів роботи алгоритму точкового сканування зі зсувом елементів та алгоритму точкового сканування з парним обміном.

Efficiency of placement algorithm for electronic devices by scanning with parewise and elements’ shifting is investigated and compared. Experiments were performed at Steinberg test-case.

  1. Базилевич Р.П. Декомпозиционные и топологические методы автоматизированного конструирования электронных устройств / Р.П. Базилевич. – Львов: Вища шк., 1981. – 168 с.
  2. Селютин В.А. Машинное конструирование электронных устройств / В.А. Селютин. – М.: Сов.радио, 1977. – 383 с.
  3. Базилевич Р.П. Алгоритмические и программные средства для размещения разногабаритных элементов на конструктиве / Р.П. Базилевич, И.Ф. Щербюк // Автоматизация проектирования дискретных систем (НАН Республики Беларусь). – Минск, Беларусь, 2007. – № 6. – С. 157–164.
  4. Базилевич Р.П. Оптимізація розміщення елементів методом точкового сканування / Р.П. Базилевич, І.Ф. Щерб’юк // Комп’ютерні технології друкарства: алгоритми, сигнали, системи. – 2000. – № 4. – С. 179–182.
  5. Базилевич Р.П. Низхідне розміщення різногабаритних елементів з оптимізацією методом сканувальної області / Р.П. Базилевич, І.Ф. Щерб’юк // Вісн. Нац. ун-ту «Львівська політехніка». – 2002. – № 468: Комп’ютерна інженерія та інформаційні технології. – С. 34–37.
  6. Bazylevych R. VLSI and PCB elements placement optimizing uzing hierarchical scanning area method / R. Bazylevych, T. Telyuk // 42 Intern.Wissenschaftliches Kolloquium. 22–25.09.1997, Band 1, Technische Universitat Ilmenau, 1997. – Р. 594–599.