ideal ring bundle (IRB)

Дослідження завадостійких циклічних кодів на комбінаторних конфігураціях

Розглянута можливість використання комбінаторних конфігурацій, таких як «ідеальні кільцеві в’язанки» (ІКВ) для дослідження завадостійких циклічних кодів та поліпшення їхніх параметрів на основі використання властивостей ІКВ.

Possibility for application of the combinatorial configurations such as «Ideal Ring Bundles» (IRB)s for research of protective cyclic codes and improvement of its parameters using remarkable IRB’s properties has been regarded.

Перспективи застосування закону елеґантних обертових симетрій-асиметрій для кодування векторних даних

Показана можливість застосування закону «елеґантних» обертових симетрій- асиметрій, а саме: комбінаторних конфігурацій, таких, як одно- і багатовимірні ідеальні кільцеві в’язанки (ІКВ) для розроблення високопродуктивних систем кодування векторних даних та розширення сфери застосування комбінаторних методів оптимізації в сучасних інформаційних технологіях.

Перспективи розвитку системотехніки на багатовимірних ідеальних комбінаторних конфігураціях

Окреслено перспективи розвитку прикладної теорії багатовимірних комбінаторних конфігурацій – багатовимірних ідеальних кільцевих в’язанок (ІКВ). Запропоновано наукові основи теорії оптимальної багатовимірної системотехніки. Розкриваються нові можливості застосування багатовимірних ІКВ в інформаційних технологіях, які ґрунутються на математичному апараті сучасної комбінаторної теорії.

COMBINATORIAL OPTIMIZATION OF SYSTEMS OF NEURAL NETWORK CRYPTOGRAPHIC DATA PROTECTION

The problem of improving the reliability of cryptographic data protection in neural network systems with flexible configuration is considered. To ensure the possibility of encrypting/decrypting messages it is proposed to use combinatorial optimization methods for the tasks of forming encoded sequences with improved quality indicators for correcting ability, noise immunity, and autocorrelation properties.