Перспективи застосування закону елеґантних обертових симетрій-асиметрій для кодування векторних даних

2012;
: pp. 328 - 334
Authors: 

В. Різник

Національний університет «Львівська політехніка», кафедра автоматизованих систем управління

Показана можливість застосування закону «елеґантних» обертових симетрій- асиметрій, а саме: комбінаторних конфігурацій, таких, як одно- і багатовимірні ідеальні кільцеві в’язанки (ІКВ) для розроблення високопродуктивних систем кодування векторних даних та розширення сфери застосування комбінаторних методів оптимізації в сучасних інформаційних технологіях.

It is shown possibility for application an «elegant» circular symmetry-asymmetries law, namely combinatorial configuration such as one- and multidimensional «Ideal Ring Bundles» (IRB)s for development high performance vector data coding, and enhancement the area of application of the combinatorial methods for finding optimal solutions for wide classes of problems into modern information technologies.

  1. Мурач М.М. Геометричні перетворення і симетрія. Природа симетрії і симетрія природи. – К.: Рад. шк., 1987. – 180 с.
  2. Singer J., A theoremin finite projective geometry and some applications to number theory // Trans. Amer.Math.Soc. 1938, № 43. – p.377–385.
  3. Холл М. Комбинаторика. – М., Мир, 1970.
  4. Свердлик М.Б. Оптимальные дискретные сигналы. – М., 1975.
  5. Різник В.В. Синтез оптимальних комбінаторних систем. – Львів: Вища школа, 1989. – 168 с.
  6. Бандирська О.В. Досконалі системи мір як свідчення предвічної гармонії Всесвіту // Світоглядні читання до 200- річчя Ч. Дарвіна: Зб. наук. праць. – К.: Четверта хвиля, 2010. – С.49–53.
  7. Riznyk V. Application of the Gold Ring Bundles for innovative non-redundant radar or sonar systems // European Physical Journal (EPJ-SP), v.154, Febryary, 2008. – p.183–186.