імміграція

Теоретико-правові проблеми мультикультуралізму як традиційної моделі адаптації

Розглянуто проблеми мультикультуралізму, оскільки розвиток різноманітних
процесів у світі ставить під питання цю традиційну модель адаптації, доводячи її
недієвість і невідповідність сьогоденню

Вплив міграційних процесів на формування структури містобудівного об’єкта

Стихійні міграційні процеси активно впливають як на територію, котра генерує ці процеси, так і на “приймаючу” територію (область або регіон). Тобто віддалені від місць прикладення праці сільські поселення швидко спустошуються (населення активно емігрує), а міста-мегаполіси диференціювались на зони концентрації міграційних мас, які перетворюють міста в неконтрольовану і хаотично забудовану територію.

Migration processes: concept, essence, current state

The article deals with the concept, essence, modern state of migration processes. Based on international legal acts, the terminology used to determine migration and migration processes is analyzed. Characterizes the methodological principles of constructing a migration model based on the concepts and approaches that exist in the scientific literature, the peculiarities of migration processes, their connection with economic, social, demographic, cultural and legal factors, and the mutual relationship between immigration and emigration.