IRB-monolithic code

Дослідження завадостійких циклічних кодів на комбінаторних конфігураціях

Розглянута можливість використання комбінаторних конфігурацій, таких як «ідеальні кільцеві в’язанки» (ІКВ) для дослідження завадостійких циклічних кодів та поліпшення їхніх параметрів на основі використання властивостей ІКВ.

Possibility for application of the combinatorial configurations such as «Ideal Ring Bundles» (IRB)s for research of protective cyclic codes and improvement of its parameters using remarkable IRB’s properties has been regarded.

Перспективи застосування закону елеґантних обертових симетрій-асиметрій для кодування векторних даних

Показана можливість застосування закону «елеґантних» обертових симетрій- асиметрій, а саме: комбінаторних конфігурацій, таких, як одно- і багатовимірні ідеальні кільцеві в’язанки (ІКВ) для розроблення високопродуктивних систем кодування векторних даних та розширення сфери застосування комбінаторних методів оптимізації в сучасних інформаційних технологіях.