методики

Синтез нових функціональних похідних кумінового спирту.

Розроблено методи синтезу нових похідних кумінового спирту: кумінгліцидилового етеру, кумінфосфату, флуоровмісного та алкоксисилільного кумінових етерів. Будова одержаних сполук підтверджена ІЧ спектроскопією та елементним аналізом.