mineralizer

Формування структури низькоосновних гідросилікатів системи CаO–SіO2–н2о з хімічними додатками при автоклавуванні

The influence of the different chemical nature admixtures on the phase formation in the CaO–SiO2–H2O system at the hydrothermal treatment was studied. The mineralized action and the boron and fluorine admixtures influence on the calcium hydrosilicates formation was investigated. 
Вивчено вплив додатків різної хімічної природи на фазоутворення у системі СаО–SiO2–Н2О під час гідротермальної обробки. Досліджено мінералізуючу дію та характер впливу боро- та фторовмісних додатків на процеси утворення гідросилікатів кальцію.