montmorillonite-polyvinylpyrrolidone mixture

THERMOMECHANICAL PROPERTIES OF COMPOSITIONS BASED ON POLYAMIDE 6, OBTAINED FROM THE SOLUTION

Thermomechanical studies of polamide 6 compositions, modified with (MPM) montmorillonite-polyvinylpyrrolidone mixture, were performed. Polyamide 6 nanocomposites were obtained by the solution deposition. The influence of nanocomposite production conditions on morphological features of polymer blends were researched. Determination of thermomechanical properties makes it possible to define the optimal content of MPM in polyamide 6 blends.

Експлуатаційні властивості плівок на основі полівінілового спирту та модифікованого монтморилоніту

Розроблено новий спосіб одержання високоякісних плівок на основі полівінілового
спирту та модифікованого монтморилоніту. Досліджено механічну міцність, водо-
поглинання та бензотривкість плівок на основі різних марок полівінілового спирту
залежно від вмісту модифікатора та режимів одержання. Встановлено, що введення
монтморилоніт-полівінілпіролідонової суміші до полівінілового спирту суттєво впливає
на експлуатаційні властивості плівок на його основі, зокрема дещо знижується