ніздрюватий бетон

NON-AUTOCLAVED HEAT INSULATING AERATED CONCRETE BASED ON COMPOSITE BINDER

One of the leaders of wall materials in the modern market, which combines high constructional and thermal insulation properties, is cellular concrete, in particular non-autoclave hardening. Improving efficiency of cellular concrete as a heat insulating material is, above all, in the maximum possible decrease in average density, while providing a certain level of physical and mechanical indicators necessary for the manufacture of products in the form of slabs.

Особливості структуроутворення безклінкерних композиційних в’яжучих при високих водотвердих відношеннях

Розглянуто основні причини зсідання мінеральних в’яжучих матеріалів та виробів на їх основі, зокрема неавтоклавного ніздрюватого бетону. Досліджено фізико-механічні показники гіпсовапняного каменю за різних водотвердих відношень і вплив вмісту метакаоліну на експлуатаційні характеристики в'яжучого. За допомогою оптичного мікроскопа визначено зміну відносного розширення композиційного каменю в часі. Методом РФА встановлено основні кристалічні фази в системах гіпс-вапно та гіпс-вапно-метакаолін.